Home > Members > Liao Ziyue

Profile

Name:Liao Ziyue
User id:6123
Website:
highscores
GameScoreRank
7x7x7 cube
9:54.08 sec#148Watch replay
6x6x6 cube
5:54.39 sec#162Watch replay
5x5x5 cube
3:06.91 sec#296Watch replay
4x4x4 cube
1:39.00 sec#346Watch replay
2x2x2 cube
06.42 sec#715Watch replay
3x3x3 cube
23.95 sec#819Watch replay
Typing Test: 5 Minutes
50 wpm#863Watch replay
Typing Test: 30 Seconds
65 wpm#1377Watch replay
Typing Test: 1 Minute
61 wpm#1479Watch replay
Typing Test: 2 Minutes
53 wpm#1720Watch replay