Home > Members > Xu Zhao

Profile

Name:Xu Zhao
User id:3320
Website:
highscores
GameScoreRank
Minesweeper Expert
1:58.34 sec#39Watch replay
Minesweeper Intermediate
31.34 sec#53Watch replay
Minesweeper Beginner
05.63 sec#67Watch replay
5x5x5 cube
2:11.97 sec#205Watch replay
6x6x6 cube
13:29.81 sec#213Watch replay
4x4x4 cube
1:19.63 sec#274Watch replay
Tessellate: 2 Minute Speed Run
2625 points#345Watch replay
2x2x2 cube
03.63 sec#406Watch replay
3x3x3 cube
18.14 sec#554Watch replay
Typing Test: 30 Seconds
40 wpm#1841Watch replay
Typing Test: 1 Minute
43 wpm#1933Watch replay