Home > Members > zeby81090

Profile

Name:zeby81090
User id:20245
Website:wybielaniezebowyuet.pl/#
preparaty na wybielenie zębów Przyrodzony kolor zębów jest wytworem rozproszonego odbicia wewnętrznego odcienia zębiny przeświecającego przez przezierną zewnętrzną warstwę szkliwa (2, 3, 4, 5). Wydaje się on własnością osobniczą, bardzo zróżnicowaną jak i również waha się od bieli, poprzez barwy szaroniebieskie do odwiedzenia żółtawokremowych (6). Zmiana barwy zębów jest wynikiem powstających się pod powierzchni albo wewnątrz tkanek zęba barwników. Według teorii Witta (1876) zdolność substancji organicznych do selektywnej absorpcji światła widzialnego jest połączona z obecnością w cząsteczkach grup atomów nazwanych chromoforami. Najbardziej popularne będą grupy zawierające wiązania dwojakie. Związki, które w swojej strukturze posiadają kilka typów chromoforowych to chromogeny (7, 8). Pod ostateczny kolor przebarwionych zębów wpływ posiada kombinacja chromogenów/barwników/oraz właściwy w celu danego chorego kolor zębów. Przebarwienia potrafią obejmować poszczególne zęby, a nawet całe uzębienie.
highscores
GameScoreRank