Home > Members > Lukas

Profile

Name:Lukas
User id:19597
Website:ubezpieczeniaturystyczne...
Jak widzimy ogólna ocena jest dość wysoka, lecz dwie opinie wskazują negatywnie na jakość produktu.W ubezpieczeniu najważniejsza jest cena i zakres ubezpieczenia, a w sygmie wydaje mi się zarówno cena jaki i zakres ubezpieczenia jest odpowiedni.Klimat jest jednym z głównych czynników determinujących turystykę, gdyż określa przydatność lokalizacji dla szerokiego zakresu działalności turystycznej, kształtuje sezonowość popytu turystycznego oraz ma istotny wpływ na koszty operacyjne tj. transport, ogrzewanie i chłodzenie, sztuczne naśnieżanie i nawadnianie, zaopatrzenie w wodę i żywność, oraz koszty ubezpieczenia.
highscores
GameScoreRank