Home > Members > pokertysadowe

Profile

Name:pokertysadowe
User id:18128
Website:vizja.pl/studia-wyzsze/a...
Prawie każde przedsiębiorstwo przeprowadza audyt wewnętrzny. Ma on niesłychanie rozległe przeznaczenie. Dzięki niemu skuteczność zarządzania zostaje poprawiona, podejmowane są prawidłowe decyzje. Sprawdź: kontrola i audyt. Wewnętrzny audyt to ogół działań, po jego zrealizowaniu kierownik jednostki dostaje niezależną i obiektywną ocenę działania przedsiębiorstwa z obszaru gospodarki finansowej pod względem legalności gospodarności, celowości, użyteczności a także przejrzystości. Specjalność została opracowana przy uwzględnieniu obecnej sytuacji na rynku pracy.
highscores
GameScoreRank