Home > Members > dewertysa3

Profile

Name:dewertysa3
User id:12379
Website:obac.com.pl/szkolenia/wy...
Realizujemy badania, certyfikujemy produkty dla różnych sektorów przemysłowych – np. ISO 18001. Ciągle poszerzamy zakres świadczonych przez nas usług Komisja Europejska nadała nam status jednostki notyfikowanej. Pracuje dla nas rzetelny zespół, jaki to za każdym razem bezstronnie podchodzi do prowadzonych usług badawczych.
highscores
GameScoreRank